YOU ARE HERE: HOMEAktualizacja firmware

Aktualizacja firmware

Co jakiś czas publikowana jest aktualizacja firmware drukarki Ultimaker 3. Aktualizacje te wprowadzają nowe funkcjonalności oraz poprawki, więc dobrze jest aby Twoja drukarka miała zainstalowaną najnowszą wersję. Operację aktualizacji można przeprowadzić bezpośrednio w drukarce (o ile jest podłączona do sieci internet) lub za pomocą pena USB.

Aktualizacja w drukarce

Aby zaktualizować firmware bezpośrednio z poziomu drukarki, wykonaj następujące kroki:

 1. Podłącz drukarkę do internetu za pomocą WiFi lub sieci LAN (Ethernet).
 2. Wybierz z menu drukarki:
  • Wersja angielska: System > Maintenance > Update firmware
  • Wersja polska: System > Zarządzanie > Aktualizacja firmware
 3. Wybierz opcję:
  • Wersja angielska: Stable
  • Wersja polska: Stabilna

Drukarka pobierze najnowszą wersję firmware z Internetu, zainstaluje ją i uruchomi się ponownie. Proces ten może zabrać kilka minut – nie wyłączaj w tym czasie drukarki.

Aktualizacja przy pomocy pena USB

Firmware można także zaktualizować bez aktywnego połączenia drukarki z siecią Internet. Do tego celu potrzebny będzie pen USB:

 1. Pobierz Plik firmware 1 oraz Plik firmware 2 za pomocą linków poniżej.
 2. Skopiuj OBA pliki do głównego katalogu pena USB. Pen może zawierać inne pliki, nie musi być pusty.
 3. Włóż pen USB z plikami do gniazda USB z przodu drukarki Ultimaker 3.
 4. Wybierz z menu drukarki: System > Maintenance > Update firmware.
 5. Drukarka sprawdzi obecność plików z firmware na penie USB i pokaże je. Wybierz plik aby rozpocząć proces aktualizacji.

Pliki firmware