YOU ARE HERE: HOMEInstalacja akcesoriów

Instalacja akcesoriów

Instalacja i podłączenie wieszaka na filament z czytnikiem NFC

Zakładanie wieszaka

Ostrożnie połóż drukarkę na jej lewym boku. Włóż końcówki wieszaka w odpowiednie otwory na tylnej ściance. Najpierw włóż górną część wieszaka a następnie naciśnij go aż boczne zaciski wskoczą na miejsce.

Kabel czytnika NFC

Włóż wtyczkę kabla czytnika NFC do gniazda oznaczonego NFC na spodzie drukarki. Płaska część wtyczki powinna być skierowana do dołu drukarki. Nalepka obok gniazda pokazuje jej prawidłowe ułożenie. Następnie poprowadź kabel przez wycięcie w tylnej ściance drukarki.

Uwaga: Jeśli masz drukarkę Ultimaker 3, nadmiar kabla zwiń i ułóż na tylnej ściance tak żeby schował się w osłonie którą za chwilę zainstalujesz. Przy drukarce Ultimaker 3 Extended nie jest to konieczne.

Osłona kabla

Metalową osłonę kabla NFC załóż na tylną ściankę – trzeba ją najpierw wsunąć pod wieszak na filament a następnie docisnąć do tylnej ścianki drukarki aż zaciski wskoczą w odpowiednie wycięcia. Następnie postaw drukarkę z powrotem w normalnej pozycji.

Zakładanie szklanej płytki

Zaciski płytki

Otwórz dwa zaciski płytki na froncie platformy przez pociągnięcie ich do siebie.

Szklanapłytka

Połóż ostrożnie szklaną płytkę na platformę i wsuń ją pod zaciski z tyłu platformy. Zamknij przednie zaciski aby zablokować płytkę.

UWAGA: Pozostawienie przednich zacisków nie zamkniętych może spowodować uszkodzenie drukarki podczas podnoszenia platformy.

Podłączenie zasilacza

Podłącz kabel zasilający do zasilacza a następnie włóż go do gniazdka sieciowego. Kabel z małą wtyczką podłącz do drukarki. Płaska część wtyczki powinna być skierowana w dół. Podczas podłączania powinieneś usłyszeć kliknięcie zabezpieczenia wtyczki przed wypadaniem.