YOU ARE HERE: HOMEPrintCore – pierwsza pomoc

PrintCore – pierwsza pomoc

Zapchany PrintCore

Jeśli przez dłuższy czas materiał nie wypływa z PrintCore, może to oznaczać, że został on zapchany przez zbierający się w środku brud lub przypalony materiał. W takim wypadku najlepiej jest wykonać procedury gorącego i zimnego czyszczenia PrintCore.

Najefektywniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie do tego celu specjalnego filamentu czyszczącego Ultimaker, ale jeśli go nie masz, można też zastosować zwykły materiał PLA.

Drukarka nie rozpoznaje PrintCore

Jeśli drukarka nie może rozpoznać PrintCore, poinformuje o tym odpowiednim komunikatem. Najczęstszą przyczyną tego problemu są zabrudzone styki na płytce PCB z tyłu PrintCore. Styki można wyczyścić za pomocą patyczka higienicznego i niewielkiej ilości czystego alkoholu – nie stosuj do tego celu żadnych środków kosmetycznych jak np. zmywacz do paznokci – zawierają dodatkowe środki chemiczne które mogą spowodować pogorszenie kontaktu styków.