1. Home
  2. Tech Zone
  3. Materiały (filamenty)
  4. Jak drukować z Breakaway

Jak drukować z Breakaway


Ultimaker Breakaway jest materiałem podporowym wykorzystywanym przy druku z dwóch głowic. Podpory wydrukowane z Breakaway można szybko i prosto usunąć a podpierane miejsca nie wymagają obróbki gdyż materiał nie pozostawia śladów.

UWAGA: Informacje tutaj zawarte dotyczą materiału Ultimaker Breakaway. Przy użyciu materiałów innych producentów, nie możemy zagwarantować podobnej jakości.

Kompatybilność

Ultimaker Breakaway można używać w drukarkach Ultimaker S5 oraz Ultimaker 3 / Ultimaker 3 Extended ale tylko przy użyciu modułu Print Core AA 0,4 mm. W poniższej tabeli znajdziesz więcej informacji:

DrukarkaKompatybilne moduły Print Core / dysze
Ultimaker S5AA 0,4
Ultimaker 3 / ExtendedAA 0,4
Ultimaker 2+ / ExtendedNie obsługiwane

UWAGA: Ponieważ Ultimaker Breakaway jest używany jako materiał podporowy do drukowania z dwóch głowic, nie jest wspierany przez drukarki jednogłowicowe.

Breakaway może służyć jako materiał podporowy do różnych materiałów budulcowych Ultimaker. Poniższa tabela pokazuje z którymi z nich jest kompatybilny.

1Tylko dla małych obiektów. Przy większych wydrukach możliwe jest podwijanie materiału budulcowego.
2Kombinacja z TPU 95A może powodować nitkowanie i pozostawianie drobinek breakaway na powierzchni wydruku.

Drukowanie z Breakaway w kombinacji z PP nie jest wspierane z powodu zbyt niskiej przyczepności pomiędzy tymi materiałami która w większości przypadków jest przyczyną nieudanych wydruków.

UWAGA: Aby zapewnić dobrą przyczepność i zmniejszyć podwijanie, gęstość warstwy oddzielającej Breakaway od materiału budulcowego jest mniejsza podczas druku w kombinacji z ABS, CPE i CPE+. Może to powodować, że powierzchnia podpierana będzie mniej gładka niż uzyskiwana przy wydruku z Nylonu, PLA i Tough PLA.

Zalecana konfiguracja i ustawienia

UWAGA: Zawsze przygotowuj wydruki przy pomocy najnowszej wersji Ultimaker Cura oraz upewnij się, że Twoja drukarka ma zainstalowany najnowszy firmware – tylko wtedy do drukowania używane będą prawidłowe i najlepsze profile odpowiednie dla danego materiału.

Temperatura

Breakaway należy drukować w temperaturze około 215°C – 230 °C. Platforma robocza powinna mieć temperaturę 60°C jeśli drukujemy tylko z Breakaway.Ponieważ jednak Breakaway jest zwykle używany jako materiał podporowy, więc stół powinien mieć temperaturę wymaganą dla materiału budulcowego.

UWAGA: Odpowiednie temperatury są automatycznie ustawiane w zależności od drukarki, wielkości modułu Print Core oraz wybranego w programie Ultimaker Cura profilu.

Przyczepność

Ultimaker Breakaway dobrze przykleja się do czystej, podgrzanej szklanej platformy. Należy jednak stosować dodatkowe metody zwiększania przyczepności w zależności od potrzeb materiału budulcowego.

Zalecamy przynajmniej nałożenie cienkiej warstwy kleju (załączonego w zestawie akcesoriów razem z drukarką) na szklaną platformę. Przy druku z dwóch głowic, sposób zwiększania przyczepności powinien być taki jak dla materiału budulcowego.

UWAGA: Przy eksperymentach z kombinacją Breakaway + TPU 95A można korzystać z kleju. Do prób z PC zalecamy korzystanie z nalepki adhezyjnej.

Jeśli drukujemy z Breakaway jako jedynego materiału, zalecamy włączenie opcji Brim czyli dodanie dodatkowej jednej warstwy dookoła wydruku której zadaniem jest zwiększenie przyczepności do stołu.

Przy drukowaniu w kombinacji z innym materiałem zalecamy korzystanie z metod adhezji odpowiednich dla drugiego materiału. Najlepsze rezultaty osiąga się przy ustawieniu metody zwiększania przyczepności w programie Ultimaker Cura na Ekstruder 1 (czyli ten który drukuje materiał budulcowy).

Po zakończeniu drukowania, pozwól platformie ostygnąć w normalnym tempie i dopiero potem zdejmij wydruk. Następnie usuń podpory z Breakaway zgodnie z instrukcją usuwania.

Środowisko drukowania

Do drukowania z Breakaway nie trzeba stosować dodatkowych akcesoriów. Jednakże materiał budulcowy przy druku dwu głowicowym może wymagać zastosowania np. przedniej osłony dostępnej w zestawie akcesoriów do Ultimaker 3. Przykładowo drukowanie z ABS wymaga zastosowania tej osłony. W przypadku drukarki Ultimaker S5 nie ma takiego wymogu – drukarka ma zintegrowane szklane drzwi.

Bezpieczeństwo

Ultimaker Breakawayjest bezpieczny pod warunkiem drukowania w podanym zakresie temperatur. Jednakże dla zapewnienia najwyższych standardów pracy zalecamy aby drukarka pracowała w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Karcie Charakterystyki Ultimaker Breakaway.


Czy ten artykuł był pomocny? Tak Nie

Jak możemy Ci pomóc?