1. Home
  2. Tech Zone
  3. Materiały (filamenty)
  4. Jak drukować z Ultimaker ABS

Jak drukować z Ultimaker ABS


Ultimaker ABS (acrylonitrile butadiene styrene) to popularny w druku 3D materiał. Ma dobre właściwości mechaniczne i dobrze sprawdza się w szerokim zakresie zastosowań. W stosunku do standardowego ABS, Ultimaker ABS ma zmniejszony skurcz i poprawioną przyczepność międzywarstwową dzięki czemu łatwiej się z niego drukuje.

UWAGA: Informacje tutaj zawarte dotyczą materiału Ultimaker ABS. Nie możemy zagwarantować podobnych rezultatów jeśli używane są materiały innych producentów.

Kompatybilność

Ultimaker ABS może być drukowany na wszystkich drukarkach 3D Ultimaker wyposażonych w podgrzewaną platformę, ale najlepsze efekty osiągnie się na drukarkach które mają możliwość założenia osłony frontowej. W drukarkach Ultimaker S5 oraz Ultimaker 3 / Ultimaker 3 Extended należy używać modułu Print Core AA.

DrukarkaKompatybilne moduły PrintCore / dysze
Ultimaker S5AA 0,25 mm; AA 0,4 mm; AA 0,8 mm;
Ultimaker 3 / ExtendedAA 0,25 mm; AA 0,4 mm; AA 0,8 mm;
Ultimaker 2+ / Extended0,25 mm; 0,4 mm; 0,6 mm; 0,8 mm;

Na drukarkach Ultimaker S5 oraz Ultimaker 3 / Ultimaker 3 Extended, ABS może być drukowany w połączeniu z materiałem podporowym Breakaway oraz z innymi kolorami ABS. Poniższa tabela pokazuje kompatybilność ABS z innymi materiałami:

1 Kombinacja z TPU 95A może powodować nitkowanie i pozostawianie drobinek na powierzchni wydruku.
2 Tylko małe wydruki, duże mogą się podwijać.

Zalecana konfiguracja i ustawienia

UWAGA: Zawsze przygotowuj wydruki przy pomocy najnowszej wersji Ultimaker Cura oraz upewnij się, że Twoja drukarka ma zainstalowany najnowszy firmware – tylko wtedy do drukowania używane będą prawidłowe i najlepsze profile odpowiednie dla danego materiału.

Temperatura

Do drukowania z Ultimaker ABS należy używać nieco wyższej temperatury: pomiędzy 225°C a 260°C. Dokładna wartość temperatury zależy od wybranej średnicy dyszy i profilu. Do małych średnic i niskich warstw należy używać niższych temperatur, podczas gdy duże średnicy dyszy wymagają wysokich temperatur. Platformarobocza powinna mieć temperaturę 80 °C – 90 °C w zależności od drukarki i średnicy dyszy.

UWAGA: Odpowiednie temperatury są automatycznie ustawiane w zależności od drukarki, wielkości modułu Print Core oraz wybranego w programie Ultimaker Cura profilu.

Przyczepność

Ultimaker ABS ma zmniejszoną tendencję do podwijania się co oznacza, że z reguły dość dobrze przykleja się do czystej, podgrzanej szklanej platformy. Jednakże zdecydowanie zalecamy użycie dodatkowego środka takiego jak cienka warstwa kleju znajdującego się w zestawie z drukarką w celu polepszenia przyczepności do stołu oraz dla zabezpieczenia szklanej platformy. Brak kleju zwiększa ryzyko oderwania wierzchniej warstwy szklanej platformy przy zdejmowaniu obiektu ze stołu. Alternatywnie można też używać specjalnych folii adhezyjnych.

Profile drukowania ABS w programie Ultimaker Cura korzystają z opcji Brim jako sposobu na polepszenie przyczepności wydruku do stołu. Brim to kilka-naście dodatkowych linii drukowanych dookoła modelu na pierwszej warstwie i tworzących „otoczkę” dookoła modelu która zwiększa powierzchnię modelu przylegającą do stołu a tym samym zwiększa przyczepność.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach na poprawienie przyczepności do stołu, polecamy zapoznanie się z poradnikiem przygotowania platformy.

Częstą praktyką po zakończeniu drukowania jest pozostawienie modelu na stole aż do całkowitego wystygnięcia i dopiero potem zdejmowanie go ze stołu. W przypadku ABS jednak często łatwiej jest zdjąć obiekt ze stołu w momencie kiedy platforma jest jeszcze rozgrzana (przy około 40°C).

Środowisko drukowania

Mimo iż ABS jest stosunkowo prosty do drukowania, wykazuje tendencję do delaminacji podczas drukowania dużych obiektów lub cienkich, wysokich ścian. Dlatego też zdecydowanie najlepiej drukuje się go na drukarkach z osłoniętą komorą roboczą – takich jak Ultimaker S5. Na drukarkach Ultimaker 2+ / Ultimaker 3 zdecydowanie zalecamy korzystanie z dodatkowej, przedniej osłony drukarki dostępnej w zestawie akcesoriów. Osłona ta pomaga w utworzeniu stabilnego temperaturowo środowiska wewnątrz komory roboczej co zdecydowanie poprawia jakość wydruku i zapobiega podwijaniu się i pękaniu wydruków.

Bezpieczeństwo

Ultimaker ABS jest bezpieczny podczas drukowania o ile stosuje się podany zakres temperatur. Jednakże dla zapewnienia najwyższych standardów pracy zalecamy aby drukarka pracowała w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Karcie Charakterystyki Ultimaker ABS.


Czy ten artykuł był pomocny? Tak Nie

Jak możemy Ci pomóc?