1. Home
  2. Tech Zone
  3. Materiały (filamenty)
  4. Jak drukować z Ultimaker PVA

Jak drukować z Ultimaker PVA


Ultimaker PVA (polyvinyl alcohol) to wodorozpuszczalny materiał podporowy dzięki któremu możliwe jest drukowanie skomplikowanych geometrii.

UWAGA: Informacje tutaj zawarte dotyczą materiału Ultimaker PVA. Nie możemy zagwarantować podobnych rezultatów jeśli używane są materiały innych producentów.

Kompatybilność

Jako że głównym zastosowaniem Ultimaker PVA jest druk dwu-głowicowy, więc można go używać w drukarkach Ultimaker S5 oraz Ultimaker 3 / Ultimaker 3 Extended przy użyciu modułu Print Core BB. W poniższej tabeli znajdziesz więcej informacji:

DrukarkaKompatybilne moduły PrintCore / dysze
Ultimaker S5BB 0,4 mm; BB 0,8 mm
Ultimaker 3 / ExtendedBB 0,4 mm; BB 0,8 mm
Ultimaker 2+ / ExtendedNie obsługiwane

UWAGA: Ponieważ Ultimaker PVA jest używany jako materiał podporowy do drukowania z dwóch głowic, nie jest wspierany przez drukarki jednogłowicowe.

Intensywne i dokładne testy pozwoliły stworzyć prekonfigurowane profile drukowania dla drukarek Ultimaker S5 i Ultimaker 3 łączące PVA jako materiał podporowy z innymi materiałami. Poniższa tabela pokazuje kompatybilność PVA z innymi materiałami budulcowymi.

1Tylko dla małych obiektów. Przy większych wydrukach możliwe jest podwijanie materiału budulcowego.
2Kombinacja z TPU 95A może powodować nitkowanie i pozostawianie drobinek breakaway na powierzchni wydruku.

Drukowanie z PVA w kombinacji z PC i PP nie jest wspierane z powodu zbyt niskiej przyczepności pomiędzy tymi materiałami która w większości przypadków jest przyczyną nieudanych wydruków.

Zalecana konfiguracja i ustawienia

UWAGA: Zawsze przygotowuj wydruki przy pomocy najnowszej wersji Ultimaker Cura oraz upewnij się, że Twoja drukarka ma zainstalowany najnowszy firmware – tylko wtedy do drukowania używane będą prawidłowe i najlepsze profile odpowiednie dla danego materiału.

Temperatura

Ultimaker PVA należy drukować w temperaturze około 215 – 225 °C. Platforma robocza powinna mieć temperaturę 60°C jeśli drukujemy tylko z PVA. Ponieważ jednak jest zwykle używany jako materiał podporowy, więc stół powinien mieć temperaturę wymaganą dla materiału budulcowego.

UWAGA: Odpowiednie temperatury są automatycznie ustawiane w zależności od drukarki, wielkości modułu Print Core oraz wybranego w programie Ultimaker Cura profilu.

Przyczepność

Ultimaker PVA dobrze przykleja się do czystej, podgrzanej szklanej platformy. Należy jednak stosować dodatkowe metody zwiększania przyczepności w zależności od potrzeb materiału budulcowego.

Zalecamy przynajmniej nałożenie cienkiej warstwy kleju (załączonego w zestawie akcesoriów razem z drukarką) na szklaną platformę. Przy druku z dwóch głowic, sposób zwiększania przyczepności powinien być taki jak dla materiału budulcowego.

Jeśli drukujemy z PVA jako jedynego materiału, zalecamy włączenie opcji Brim czyli dodanie dodatkowej jednej warstwy dookoła wydruku której zadaniem jest zwiększenie przyczepności do stołu.

Przy drukowaniu w kombinacji z innym materiałem zalecamy korzystanie z metod adhezji odpowiednich dla drugiego materiału. Najlepsze rezultaty osiąga się przy ustawieniu metody zwiększania przyczepności w programie Ultimaker Cura na Ekstruder 2 (czyli ten który drukuje PVA).

Po zakończeniu drukowania, pozwól platformie ostygnąć w normalnym tempie i dopiero potem zdejmij wydruk. Następnie można rozpuścić części wydrukowane z PVA zgodnie z instrukcją.

Środowisko drukowania

Do drukowania z PVA nie trzeba stosować dodatkowych akcesoriów. Jednakże materiał budulcowy przy druku dwu głowicowym może wymagać zastosowania np. przedniej osłony dostępnej w zestawie akcesoriów do Ultimaker 3. Wprzypadku drukarki Ultimaker S5 nie ma takiego wymogu – drukarka ma zintegrowane szklane drzwi.

Bardzo istotne jest natomiast prawidłowe obchodzenie się z materiałem PVA z racji jego higroskopijności. Po otwarciu szczelnego opakowania PVA pochłania wilgoć z otoczenia a zawilgocony materiał nie nadaje się do drukowania. Aby zminimalizować ten problem, drukowanie powinno odbywać się w pomieszczeniu o temperaturze poniżej 28 °C i wilgotności poniżej 5%. Dodatkowo zaraz po zakończeniu drukowania, należy zdjąć szpulę z PVA z drukarki i zapakować ją do szczelnej torebki wraz z pochłaniaczem wilgoci. Więcej informacji na temat przechowywania różnych materiałów znajdziesz w sekcji Przechowywanie Materiałów.

Bezpieczeństwo

Ultimaker PVA jest bezpieczny pod warunkiem drukowania w podanym zakresie temperatur. Jednakże dla zapewnienia najwyższych standardów pracy zalecamy aby drukarka pracowała w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Karcie Charakterystyki Ultimaker PVA.


Czy ten artykuł był pomocny? Tak Nie

Jak możemy Ci pomóc?