1. Home
  2. Tech Zone
  3. Rozwiązywanie problemów
  4. Komunikaty błędów
  5. Max temp. error on PrintCore

Max temp. error on PrintCore

Błąd maksymalnej temperatury PrintCore {1|2}

Błąd maksymalnej temperatury PrintCore oznacza że albo czujnik temperatury PrintCore odczytał zbyt wysoką temperaturę albo wystąpił jakiś problem z jego podłączeniem. Błąd ten może się także pojawić gdy PrintCore nie został w ogóle włożony na miejsce lub został włożony nieprawidłowo, został wyjęty z gniazda w momencie gdy był gorący, rozgrzewał się lub studził. W bardzo rzadkich przypadkach może się też pojawić w trakcie wkładania lub wyjmowania PrintCore z gniazda.

Drukarka Ultimaker 3 wymaga by przynajmniej jeden PrintCore był zawsze zainstalowany – jeśli oba gniazda są puste, włóż PrintCore przynajmniej do jednego gniazda.

Jeśli błąd wystąpił w momencie gdy przynajmniej jeden PrintCore jest w gnieździe, wykonaj następujące kroki:

  1. Sprawdź prawidłowość zainstalowania PrintCore. Podczas wkładania, zawsze powinien był słyszalny charakterystyczny „klik” informujący o prawidłowej instalacji.
  2. Jeśli błąd nadal się pojawia, wyjmij PrintCore z gniazda i sprawdź płytkę z elektroniką z tyłu modułu. Pola kontaktowe na płytce mogły ulec zabrudzeniu lub zatłuszczeniu od palców co może być przyczyną nieprawidłowego styku. Wyczyść pola kontaktowe na płytce za pomocą bawełnianiego patyczka higienicznego z odrobia czystego alkoholu (spirytusu lub IPA – alkoholu izopropylowego).
  1. Sprawdź styki wewnątrz gniazda głowicy – tak samo mogły ulec zabrudzeniu – wyczyść je tak samo jak pola kontaktowe na PrintCore.
    UWAGA: Czyszczenie styków głowicy wykonaj przy WYŁĄCZONEJ I odłączonej od zasilacza drukarce.
  2. Włóż z powrotem PrintCore do gniazda, włącz drukarkę i sprawdź czy błąd nadal występuje.

Jeśli błąd nadal występuje po wykonaniu powyższych kroków, wymień PrintCore na inny i/lub skontaktuj się z lokalnym serwisem Ultimaker w celu rozwiązania problemu.

Czy ten artykuł był pomocny? Tak Nie

Jak możemy Ci pomóc?