1. Home
  2. Tech Zone
  3. Ultimaker 3
  4. Gwarancja i inne
  5. Bezpieczeństwo i deklaracje zgodności UM3

Bezpieczeństwo i deklaracje zgodności UM3


Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Drukarki 3D Ultimaker 3 lub Ultimaker 3 Extended wytwarzają wysokie temperatury i mają gorące, ruchome części, które mogą spowodować obrażenia. Nigdy nie sięgaj do wnętrza drukarki 3D Ultimaker 3 lub Ultimaker 3 Extended, gdy jest ona włączona. Zawsze kontroluj drukarkę za pomocą przycisku z przodu lub przełącznika zasilania z tyłu. Pozwól Ultimakerowi 3 lub Ultimakerowi 3 Extended ostygnąć przez co najmniej 5 minut, zanim sięgniesz do jej wnętrza.

Nie zmieniaj ani nie reguluj niczego w Ultimaker 3, chyba że dana zmiana jest autoryzowana przez producenta.

Nie przechowuj niczego wewnątrz drukarki Ultimaker 3.

Ultimaker 3 lub Ultimaker 3 Extended nie są przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych i / lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci powinny być pod stałym nadzorem podczas korzystania z drukarki.

Zakłócenia radiowe

To urządzenie nie powinno powodować szkodliwych zakłóceń i musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC)

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za spełniające wymagania dla urządzenia cyfrowego klasy A, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy urządzenie działa w środowisku komercyjnym. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Działanie tego urządzenia w obszarze mieszkalnym może powodować szkodliwe zakłócenia, w którym to przypadku użytkownik będzie musiał skorygować zakłócenia na własny koszt.

Bezpieczeństwo elektryczne

Ultimaker 3 został przetestowany zgodnie z normą IEC 60950-1, która podlega dyrektywie niskiego napięcia. Ultimaker 3 musi być używany w połączeniu z zasilaczem Meanwell GST220AX i dostarczonym kablem zasilającym. Razem gwarantują one bezpieczne użytkowanie w odniesieniu do zwarcia, przeciążenia, przepięcia i przegrzania. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej w celu uzyskania raportu CB.

Zawsze odłączaj drukarkę od sieci zasilającej, przed przystąpieniem do konserwacji lub modyfikacji.

Bezpieczeństwo mechaniczne

Ultimaker 3 zawiera ruchome części. Paski napędowe nie powinny powodować żadnych zranień czy szkód dla użytkownika. Siła poruszająca platformy drukowania jest wystarczająco duża, aby mogła spowodować pewne szkody, więc trzymaj ręce poza jej zasięgiem pracy.

Zawsze odłączaj drukarkę od sieci zasilającej, przed przystąpieniem do konserwacji lub modyfikacji.

Ryzyko poparzeń

Istnieje potencjalne ryzyko poparzenia: głowica drukująca może osiągnąć temperaturę do 280 °C, a podgrzewany stół może osiągnąć temperaturę 100 °C. Nie dotykaj żadnej z tych części gołymi rękami.

Przed wykonaniem konserwacji lub modyfikacji zawsze pozwól drukarce ostygnąć przez 30 minut.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Ultimaker 3 jest przeznaczony do drukowania z Ultimaker PLA, Ultimaker ABS, Ultimaker CPE, Ultimaker Nylon i Ultimaker PVA. Nasze materiały można drukować bezpiecznie, jeśli stosowane są zalecane temperatury i ustawienia. Zalecamy drukowanie wszystkich materiałów Ultimaker w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Proszę sprawdzić SDS każdego konkretnego materiału, aby uzyskać więcej informacji.

Non-Ultimaker materials could release VOC’s (volatile organic compounds) while processed in Ultimaker 3D printers (not covered by warranty).These can cause headaches, fatigue, dizziness, confusion, drowsiness, malaise, difficulty in concentration and feeling of intoxication. Usage of a fume hood is recommended. Take a look the SDS of these materials for more information.

Materiały inne niż Ultimaker mogą uwalniać lotne związki organiczne (LZO) podczas przetwarzania w drukarkach Ultimaker 3D (nieobjęte gwarancją). Mogą one powodować bóle głowy, zmęczenie, zawroty głowy, dezorientację, senność, złe samopoczucie, trudności w koncentracji i uczucie zatrucia. Zalecane jest użycie wyciągu. Zajrzyj do SDS tych materiałów, aby uzyskać więcej informacji.

Deklaracje


Czy ten artykuł był pomocny? Tak Nie

Jak możemy Ci pomóc?