1. Home
 2. Tech Zone
 3. Ultimaker 3
 4. Praca z drukarką
 5. Poziomowanie platformy

Poziomowanie platformy


Podczas korzystania z drukarki 3D, co jakiś czas konieczne jest poziomowanie platformy drukowania aby zapewnić odpowiednie przyklejanie wydruków. Jeśli odstęp między dyszą a platformą jest zbyt duży, wydruk nie przyklei się prawidłowo do platformy. Jednocześnie zbyt mały odstęp będzie powodował problemy z prawidłowym wypływaniem materiału z dyszy. Dlatego tak istotne jest aby odległość ta była odpowiednia w każdym miejscu platformy.

Ultimaker 3 obsługuje dwie metody kalibracji platformy: automatyczną (Autopoziomowanie) i ręczną. Zalecaną formą poziomowania jest metoda automatyczna która znacząco redukuje możliwość popełnienia błędu przez człowieka.

UWAGA: Zanim przystąpisz do poziomowania platformy upewnij się, że na końcach dysz nie ma żadnej pozostałości materiału oraz, że szklana płytka jest prawidłowo założona oraz czysta. Wszelkie zabrudzenia dyszy lub płytki mogą być przyczyną nieprawidłowej kalibracji.

Poziomowanie aktywne (Autopoziomowanie)

Proces poziomowania aktywnego polega na pomiarze odległości między końcem dyszy a platformą drukowania w kilku miejscach. Odległości te są zapamiętywane przez drukarkę i wykorzystywane podczas drukowania do odpowiedniej kompensacji położenia platformy w taki sposób aby zapewnić jej idealną odległość od dyszy. Kompensacja ta wykonywana jest przez minimalne ruchy platformy w górę i w dół.

Aby uruchomić autopoziomowanie wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz z menu opcje: System > Platforma drukowania > Autopoziomowanie.
 2. Zaczekaj aż drukarka zakończy całą procedurę która trwa kilka minut.

UWAGA: Podczas autokalibracji nie dotykaj platformy ani nie wkładaj niczego do drukarki – może to spowodować błędny pomiar.

Poziomowanie ręczne

Jeśli platforma drukowania jest zbyt mocno przekrzywiona w stosunku do dyszy autopoziomowanie może nie być w stanie skompensować błędów. W takim wypadku należy najpierw wykonać poziomowanie ręczne.

 1. Wybierz z menu opcje: System > Platforma drukowania > Poziomowanie ręczne.
 2. Zaczekaj aż drukarka przygotuje się do poziomowania – głowica najpierw zjedzie do pozycji zerowej, potem platforma zostanie uniesiona w pobliże głowicy a ta zostanie przesunięta na środek z tyłu.
 3. Za pomocą obrotowego klawisza możesz teraz podnosić i opuszczać platformę – zbliż ją do dyszy na około 1 mm. Pamiętaj, że dysza powinna być blisko platformy, ale nie może jej dotykać.
 4. Potwierdź ustawienie – dysza zostanie przesunięta do prawego przedniego rogu platformy.
 5. Ustaw taką samą odległość platformy od dyszy (około 1 mm) za pomocą śruby znajdującej się pod platformą z prawej strony. Następnie tą samą operację wykonaj z lewej przedniej strony.
 6. Teraz przechodzimy do poziomowania dokładnego – potrzebna będzie karta kalibracyjna. Włoż kartę pomiędzy dyszę a platformą i za pomocą śruby znajdującej się pod platformą z tyłu ustaw odległość tak aby karta dawała się wsunąć z lekkim oporem. Potwierdź kiedy odległość będzie dobrze ustawiona.
 7. Powyższą operację trzeba powtórzyć jeszcze w dwóch miejscach z przodu platformy w taki sam sposób jak z tyłu.

UWAGA: Nie dotykaj ani platformy ani śruby w momencie sprawdzania odległości kartą – odległość między dyszą a platformą powinna wynosić około 0,1 mm więc nawet lekkie dotknięcie może spowodować nieprawidłowe ustawienie.

Po zakończeniu kalibracji pierwszej dyszy należy oczywiście skalibrować też drugą. Tym razem jednak wystarczy zrobić to w jednym punkcie.

 1. Włóż kartę kalibracyjną między dyszę a platformę.
 2. Za pomocą obrotowego klawisza (NIE zmieniaj ustawienia śruby pod platformą) ustaw odpowiednią odległość tak aby karta kalibracyjna dawała się wsunąć i wysunąć z lekkim oporem.

UWAGA: Odległość pomiędzy spodem platformy a górną powierzchnią na której wykonywany jest wydruk powinna być nie mniejsza niż 14 mm żeby zapewnić prawidłowe działanie autopoziomowania.

Częstość poziomowania

Na zakończenie procedury autopoziomowania Ultimaker 3 zapyta Cię jak często ta procedura ma być wykonywana. Możliwe do wyboru opcje to:

 • Codziennie
 • Co tydzień
 • Po uruchomieniu
 • Nigdy
 • Automatycznie (częstość poziomowania jest zależna od ilości godzin drukowania od ostatniego autopoziomowania)

W każdym momencie częstość poziomowania można zmienić przez wybranie z menu opcji: System > Platforma drukowania > Częstość.


Czy ten artykuł był pomocny? Tak Nie

Jak możemy Ci pomóc?