1. Home
 2. Tech Zone
 3. Ultimaker 3
 4. Obsługa i konserwacja
 5. Czyszczenie drukarki

Czyszczenie drukarki


Aby uzyskać najlepsze wydruki, ważne jest aby utrzymywać drukarkę w czystości podczas używania. Dlatego zaleca się, aby nie używać drukarki w pomieszczeniu o wysokim zakurzeniu. Należy też regularnie usuwać wszelkie odpadki i kawałki materiałów które mogą znaleźć się w drukarce. Poza tymi podstawowymi zaleceniami jest jeszcze parę elementów którym należy poświęcić więcej uwagi.

Czyszczenie szklanej platformy

Po zakończonym drukowaniu na szklanej płytce może pozostać nadmiar kleju oraz resztki filamentu. Zanieczyszczona w ten sposób platforma drukowania będzie miała obniżoną przyczepność oraz nierówną powierzchnię co może spowodować nieudany kolejny wydruk. Dlatego zalecamy regularne czyszczenie szklanej płytki i w razie potrzeby ponowne nałożenie kleju lub innego środka adhezyjnego przed kolejnym wydrukiem.

Zanim rozpoczniesz wydruk, zawsze sprawdź powierzchnię szklanej platformy – czy jest czysta, równa i nie uszkodzona. Co najmniej raz w miesiącu (lub w razie potrzeby częściej) wyczyść dokładnie płytkę zgodnie z poniższym opisem.

UWAGA: Zanim zaczniesz czyścić szklaną platformę, zawsze upewnij się czy drukarka jest wyłączona i czy platforma już ostygła do temperatury pokojowej.

 1. Ręcznie opuść platformę drukowania do dolnego położenia.
 2. Otwórz zaciski mocujące szklaną płytkę i wysuń ją do przodu a następnie wyjmij płytkę z drukarki.
 3. Umyj dokładnie płytkę ciepłą wodą i gąbką. Możesz też użyć niewielkiej ilości mydła lub detergentu.
 4. Wytrzyj płytkę do sucha czystą ściereczką.
 5. Załóż płytkę z powrotem na platformę. Zwróć uwagę aby nalepka ostrzegająca o wysokiej temperaturze była umieszczona na górnej powierzchni. Wsuń płytkę pod tylne zaciski a następnie zablokuj ją przednimi zaciskami.

UWAGA: Pozostawienie zacisków mocujących szklaną płytkę w pozycji otwartej może spowodować uszkodzenie drukarki podczas podnoszenia platformy do pozycji roboczej.

Czyszczenie dysz

Podczas pracy, zdarza się, że resztki materiału przylepiają się do zewnętrznej powierzchni dyszy. Mimo iż nie spowoduje to żadnego uszkodzenia, zalecamy aby regularnie usuwać pozostałości materiału z dyszy w celu zapewnienia najlepszej jakości wydruków.

Przed każdym nowym wydrukiem, sprawdź czy dysze są czyste. Co najmniej raz w miesiącu (lub częściej, jeśli potrzeba) usuń resztki materiału z dyszy zgodnie z poniższym opisem:

 1. Z menu drukarki Ultimaker 3, wybierz Material/PrintCore > PrintCore 1 > Set temperature / Materiał/PrintCore > PrintCore 1 > Ustaw temperaturę. Kręcąc kółkiem ustaw temperaturę Print Core na 150 °C. Zrób to samo dla Print Core 2 i upewnij się, że jest on opuszczony (w dolnej pozycji)
 2. Poczekaj aż materiał przyklejony do dyszy zmięknie i usuń go za pomocą pęsety.
 3. Ustaw temperaturę obu modułów Print Core na 0.

UWAGA: Nie dotykaj dyszy palcami I bądź bardzo ostrożny podczas czyszczenia – dysze są bardzo gorące!

Czyszczenie podajników i rurek Bowdena

Po wielu godzinach drukowania lub gdy zdarzy się, że materiał zostanie „wygryziony” przez podajnik, wiele małych drobin filamentu osadzi się wewnątrz podajnika i rurki Bowdena. Jeśli ich nie usuniesz, może to z czasem doprowadzić do pogorszenia jakości drukowania a ostatecznie nawet do jego zablokowania czy nieprawidłowej pracy. Drobiny filamentu osadzają się też w rurce Bowdena co powoduje zwiększenie oporów przesuwu filamentu a w konsekwencji także do pogorszenia jakości wydruków..

Czyść podajniki i rurki Bowdena co najmniej raz w miesiącu lub jeśli zdarzy się wygryzienie filamentu przez podajnik.

Czyszczenie podajników

 1. Za pomocą opcji menu Material/PrintCore > Material [x] > Unload. / Materiał/PrintCore > Materiał [x] > Wysuń wyjmij filament z drukarki a następnie wyłącz ją.
 2. Dmuchnij sprężonym powietrzem do wnętrza podajnika przez otwór w jego obudowie. W ten sposób wydmuchasz ze środka zalegający tam pył z filamentu.

Czyszczenie rurek Bowdena

Cząsteczki filamentu znajdujące się w rurce Bowdena mogą spowodować problemy z prawidłowym podawaniem filamentu do głowicy drukującej, a nawet zmieszać różne kolory. Aby wyczyścić rurki Bowdena, niezbędny będzie ich demontaż

 1. Za pomocą opcji menu Material/PrintCore > Material [x] > Unload. / Materiał/PrintCore > Materiał [x] > Unload wyjmij filament z drukarki a następnie wyłącz ją.
 2. Przesuń głowicę w przedni, prawy róg drukarki.
 3. Usuń klipsy zabezpieczające rurkę w głowicy drukującej i w podajnikach.
 4. Naciśnij w dół pierścień zacisku mocowania rurki a następnie, nie puszczając go, wyciągnij rurkę. W ten sam sposób wyjmij rurkę z podajnika.
 5. Odetnij kawałek gąbki lub papierowej chusteczki.
 6. Włóż odciętą gąbkę lub papierową chusteczkę do rurki Bowdena od strony podajnika (uważaj – rurka ma różne końce!) I przepchnij ten zaimprowizowany czyścik przez rurkę za pomocą filamentu. Wyczyść w ten sposób obie rurki za każdym razem używając nowego kawałka gąbki lub chusteczki papierowej.
 7. Naciśnij w dół pierścień zaciskowy na podajniku i włóż rurkę do środka aż poczujesz opór. Zabezpiecz pierścień przez założenie klipsu zabezpieczającego. Zrób to samo z drugą rurką w drugim podajniku. Pamiętaj – do podajnika należy włożyć ten koniec rurki który jest wewnątrz ścięty!
 8. W podobny sposób włóż drugi koniec rurki do odpowiedniego gniazda w głowicy. Nie pomyl gniazd – lewy podajnik – lewa rurka – lewy otwór w głowicy i odpowiednio prawy podajnik – prawa rurka – prawy otwór. Zabezpiecz pierścienie zciskowe za pomocą klipsów.

Wnętrze drukarki

Podczas pracy, we wnętrzu drukarki mogą gromadzić się małe kawałki materiału – pozostałości z wydruków, grudki startowe i inne śmieci. Usuń je z wnętrza drukarki za pomocą szmatki lub odkurzacza. Zwróć szczególną uwagę na obszar wokół wyłącznika krańcowego Z (z tyłu, obok śruby napędowej), ponieważ zablokowanie tego wyłącznika przez śmieci może spowodować problemy z drukowaniem.

UWAGA: Pozostawienie większych obiektów na dolnym panelu może spowodować uszkodzenie drukarki, ponieważ uniemożliwi prawidłowe opuszczenie platformy drukowania. Nigdy nie zostawiaj żadnego przedmiotu na spodzie drukarki (pod platformą)!


Czy ten artykuł był pomocny? Tak 1 Nie

Jak możemy Ci pomóc?