1. Home
  2. Tech Zone
  3. Ultimaker 3
  4. Obsługa i konserwacja
  5. Smarowanie wałków

Smarowanie wałków


Aby zapewnić możliwość płynnego poruszania się głowicy drukującej i platformy przez cały czas, zaleca się okresowe smarowanie wałków prowadzących. Jeśli są one nienasmarowane, na wydrukach może to objawiać się jako małe grzbiety pojawiające się na różnych powierzchniach. Dlatego smarowanie wałków powinno wykonywać się co najmniej raz na miesiąc.

Butelka oleju maszynowego znajduje się w zestawie z akcesoriami do drukarki. Olej ten jest przeznaczony specjalnie dla gładkich wałków zastosowanych w drukarce Ultimaker 3. Używaj tylko dostarczonego oleju maszynowego, ponieważ używanie innych olejów (np. zielonego Magnalube) może źle wpłynąć na powłokę wałków, co przełoży się na skrócenie trwałości drukarki.

Wałki osi X i Y

Apply a small drop of machine oil to each of the X and Y axles as well as both print head shafts. Manually move the print head around to equally distribute the oil.

Nałóż niewielką kroplę oleju maszynowego na każdy z wałków osi X i Y, oraz na oba wałki głowicy drukującej. Ręcznie przesuń głowicę drukującą w różnych kierunkach aby równomiernie rozprowadzić olej po całych wałkach.

UWAGA: Nie nanoś zbyt dużej ilości oleju na wałki, ponieważ może on kapać z osi na szklaną platformę, co źle wpłynie na przyczepność wydruku. Jeśli kropla oleju spadnie na szybę, upewnij się, że została on dokładnie wyczyszczona przed drukowaniem.

Wałki osi Z (pionowe)

Apply a small drop of machine oil to each of the Z axles. In the Ultimaker menu, go to System > Build plate. Select “Raise” and then “Lower” to move the build plate up and down in order to equally distribute the oil.

Nałóż niewielką kroplę oleju maszynowego na każdy z pionowych wałków osi Z. Z menu drukarki wybierz System > Build plate / System > Platforma. Wybierz Raise / Podnieś, a następnie Lower / Opuść, aby przesunąć platformę drukowania w górę i w dół i w ten sposób równomiernie rozprowadzić olej.


Czy ten artykuł był pomocny? Tak Nie

Jak możemy Ci pomóc?